178
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری - Photo Report
access denyaccess deny
Links
access deny
صفحه اصلی > Archive > Photo Report 
Photo Report

سفر معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری به استان خراسان رضوی

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری در سفر به مشهد مقدس از طرح‌های فناور رونمایی و زیست‌بوم نوآوری بازدید کرد.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری - 1398/12/07

  

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>